CALL : 061 554 4099,
095 778 8911
service banner
rental


เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า เคซีซี มีบริการรถเช่าทั้งแบบระยะสั้นและระยะยาว ทั้งรถตักล้อยาง รถขุด รถดัน รถโฟล์คลิฟท์ และอื่นๆ ลูกค้าสามารถบอกความต้องการของท่าน เคซีซี แมชชีนเนอรี่ พร้อมดูแลทุกประเภทการเช่า

Contact Us

061 554 4099 / 095 778 8911

@kccmachinery

info@kccmachinery.com

KCC Machinery

kcc_machinery

Subscribe to our newsletter

Monthly digest of what's new and exciting from us.

© 2024 KCC Machinery Co.,Ltd.