CALL : 061 554 4099,
095 778 8911
service banner
aeolus


AEOLUS หนึ่งผู้ผลิตยางเพื่อเครื่องจักรกลหนักทุกประเภท ติด Top 20 ระดับโลก ที่ผู้ใช้ยอมรับในคุณภาพที่เหนือชั้นและความทนทานรวมถึงด้วยมาตรฐานการผลิตระดับสูงจากโรงงาน มีพร้อมทั้งยางผ้าใบและยางRadial หลากหลายขนาดสำหรับลูกค้า ปัจจุบัน Aeolus มีการจัดจำหน่ายไปกว่า 140 ประเทศทั่วโลกนอกจากประเทศไทย ทั้งในเอเชีย, อเมริกา, ยุโรป และ ออสเตรเลีย เป็นต้น

KCC Machinery

kcc_machineryContact Us

061 554 4099 / 095 778 8911

@kccmachinery

info@kccmachinery.com

KCC Machinery

kcc_machinery

Subscribe to our newsletter

Monthly digest of what's new and exciting from us.

© 2024 KCC Machinery Co.,Ltd.