Signup Form

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ KCC MACHINERY MACHINE

เวปไซต์ผู้นำเข้าและส่งออกยานยนต์ประเภทต่างๆ จากทุกมุมโลก เราขายรถตัก Hitachi ZW140, ZW180, ZW220, ZW250, ZW310 รถตัก Komatsu WA250, WA320, WA380 รถแม็คโคร รถแทรคเตอร์ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมหนักต่างๆ รวมถึงรถยนต์ ยานพาหนะส่วนบุคคลและอะไหล่เครื่องยนต์ เรานำเข้าเฉพาะรถคุณภาพดีสภาพเยี่ยมเท่านั้น พร้อมบริการหลังการขายที่คุณจะต้องพึงพอใจ นอกจากนั้นเรายังมีบริการพิเศษเพื่อนำเข้ายานยนต์ตามความต้องการของท่านโดยเฉพาะอีกด้วย
KCC Machinery
KCC Machinery